• ЕИК/ПИК:204990772
 • Дейност: Производител
 • Местоположение:Троян
 • Име на фирмата на латиница:Innova Top Green EOOD
 • Адрес в Sellers.bg:Innovatopgreen.sellers.bg
 • Категория:Озеленяване
 • Държава:България
 • Телефон:+359888506108
 • E-mail:info@innovatopgreen.com

Инова Топ Грийн е иновативна българска компания, предоставяща висококачествени системи за зелени покриви.

Първият български производител на основните компоненти за зелени покриви – предварително култивирани килими (чимове) от седуми и Субстрат за зелени покриви.

Представител за България на Optigrün international AG – немска компания с над 40-годишен опит и световен лидер на пазара на зелените покриви.

Инова Топ Грийн предлага това, което е необходимо, за да имате вечно зелен покрив: изграждане на цялостната покривна система, поддръжка на място, точните съвети и „зелено“ мислене.

Ние създаваме ЖИВИ ПОКРИВИ.

 

Инова Топ Грийн ЕООД
 • Държава: България
 • Град: Троян
 • Телефон/и: +359888506108,
 • Уеб сайт: https://www.innovatopgreen.com/
 • E-mail: info@innovatopgreen.com
ДО ЦЕНТРАЛЕН ОФИС: info@innovatopgreen.com
ОФИС България, Област Ловеч, Орешак (ПК ), | Телефон +359888506108 | E-mail info@innovatopgreen.com | Лице за контакти - Мая Кръстева

Всеки един проект за екстензивен зелен покрив се разглежда индивидуално от нашите специалисти.

За да Ви изготвим конкретно ценово предложение е необходимо да се запознаем с проекта на покрива и да съобразим множество фактори като: специфика на покрива, височина, местоположение на обекта и др.

Очакваме вашите зелени идеи. Ние създаваме живи покриви.

Kauzi.bg logo